|  

Safety, Health, Environment & Quality

Safety, Health, Environment & Quality zijn belangrijke kernwaarden van ons bedrijf. Deze waarden in al hun facetten vormen het fundament van de wijze waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Dat strekt veel verder dan een papieren formaliteit. Ze zijn een mentaliteit.

Waarde toevoegen voor klanten

Door te werken op een professionele wijze met respect voor het bovenstaande bieden we in onze dienstverlening meerwaarde aan onze klanten. Daarin gaan we tamelijk ver. Enkele voorbeelden: bij klanten lanceren we campagnes om onveilige situaties te signaleren, aan klanten bieden we opleidingen om het veiligheidsbewustzijn te stimuleren, voor eigen medewerkers en klanten organiseren we veiligheidsdagen, we stellen toolboxes op, discussiëren proactief mee over regelgeving en examinering, doen samen met verschillende brancheorganisaties en TNO onderzoek om Safety, Health, Environment & Quality voor de gehele branche op een nog hoger niveau te krijgen. Verder zijn we een gesprekspartner voor onze klanten om hen bij te staan op welk gebied dan ook met betrekking tot Safety, Health, Environment & Quality.